Vi løser små og store opgaver hurtigt og professionelt.

Varmepumper

Varmepumper er en populær løsning, der passer sig selv og ikke kræver arbejde i det daglige. Energien i udeluften bliver udnyttet til opvarmning i form af radiatorer og gulvvarme, men også brugsvandet i de varme haner. Du skal ikke tænke på opfyldning af olie, træpiller eller brænde, og et varmepumpeanlæg giver billig opvarmning og forøger boligens værdi.

En optimal løsning med varmepumpe som energikilde tager altid udgangspunkt i en grundig energiberegning.Det er afgørende at huset, varmeanlæg og varmepumpe er afstemt efter hinanden. Vestergaard VVS har mange års erfaring og opdaterede kompetencer til korrekt energiberegning og beregning af den fremtidige fyringsudgift.

Sikring af kvalitet

Vestergaard VVS er tilsluttet VPO Ordningen, som er en frivillig kvalitetsikringsordning for varmepumpefabrikanter og installationsfirmaer. Det betyder at vi har forpligtet os til kun at udføre anlæg, der opfylder en række kvalitetskrav. Derudover holder vi os altid opdateret på teknologi og erfaringer fra eksisterende anlæg.

Om EL varme rabat

Når et hus primært opvarmes med varmepumpe betragtes det som el opvarmet og man kan få rabat på den del af elforbruget der overstiger 4000Kwh (det normale husholdnings forbrug til lys og køleskab mm. sættes til 4000Kwh) Rabatten er på ca. 51 øre/Kwh inkl. moms eller ca. 25% ved en elpris på 2 kr./Kwh inkl. moms. Rabatten er en ekstra besparelse som kommer oven i den besparelse man opnår ved at skifte fra f.eks. oliefyr til jordvarme som typisk i sig selv giver en halvering af varme udgiften.


Hjemmeside design