Vi løser små og store opgaver hurtigt og professionelt.

Jordvarme

Mange vælger i dag jordvarme. Anlægget passer sig selv, giver billig opvarmning og forøger boligens værdi. Det kræver ingen indsats at passe, og man slipper for bøvl med leverancer af brænde, olie eller træpiller.

Vestergaard har mange års erfaring med etablering af jordvarmeanlæg som totalleverance. Det inkluderer energiberegning og beregning af fremtidig fyringsudgift, samt tilbud på etablering af anlæg, ansøgninger og myndighedsbehandling.

Et succesfuldt projekt handler blandt andet om at tilpasse anlægget til husets varmebehov. Vi har kompetencerne og har stor erfaring med jordvarmeanlæg i alle størrelser. Du skal vælge Vestergaard VVS som leverandør, hvis du vil have samlet ansvaret på et firma, der har referencekunder, der har sparet mange penge gennem årene ved etablering af effektive jordvarmeanlæg.

Sikring af kvalitet

Vestergaard VVS er tilsluttet VPO Ordningen, som er en frivillig kvalitetssikringsordning for varmepumpefabrikanter og installationsfirmaer. Det betyder at vi har forpligtet os til kun at udføre anlæg, der opfylder en række kvalitetskrav. Derudover holder vi os altid opdateret på teknologi og erfaringer fra eksisterende anlæg.

Om EL varme rabat

Når et hus primært opvarmes med varmepumpe betragtes det som el opvarmet og man kan få rabat på den del af elforbruget der overstiger 4000Kwh (det normale husholdnings forbrug til lys og køleskab mm. sættes til 4000Kwh) Rabatten er på ca. 51 øre/Kwh inkl. moms eller ca. 25% ved en elpris på 2 kr./Kwh inkl. moms. Rabatten er en ekstra besparelse som kommer oven i den besparelse man opnår ved at skifte fra f.eks. oliefyr til jordvarme som typisk i sig selv giver en halvering af varme udgiften.
Hjemmeside design